บทเรียนในโครงการ "ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC) ประจำปี 2562"

สนใจบทเรียนออนไลน์เพียง

Download Application : Trainflix 

สำหรับการเรียนผ่าน PC Desktop หรือ Notebook ในระบบ Windows >> https://tinyurl.com/trainflixpc