บทเรียนนี้เป็นการเรียนรู้และส่งงานภาคปฏิบัติตามกระบวนการ PLC ในแต่ละวงรอบ โดยจะมีวีดิทัศน์ ใบความรู้ และวิธีการส่งงาน ในแต่ละขั้นตอน

สนใจบทเรียนออนไลน์เพียง

Download Application : Trainflix 

สำหรับการเรียนผ่าน PC Desktop หรือ Notebook ในระบบ Windows >> https://tinyurl.com/trainflixpc