ขอแสดงความยินดี! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม2562 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญจำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสุภานี อัครบวร
สำนักงานงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้การป้องกันชีวิตพิชิตสาธารณภัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารประกอบ
2. รายงานการวิจัยพัฒนารูปแบบการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา กศน.)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

Message us