คณะนักศึกษาจาก Harvard University เข้าพบ รมว.ศธ.

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีด้านบริหารและการให้บริการแก่สังคม ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ

Message us