ศธ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดทั่วประเทศกว่า 400 คน ร่วมทำงานบูรณาการ และรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนไม่น้อยกว่า 80% บัตรเสียไม่เกิน 2%

Message us