สพฐ. ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ.2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศ ที่ ศธ 04009/ว 5555 เรียน ผอ.สพท. เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 โดยแนบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2,681 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  1. ถึง สพท. (ขนาดไฟล์ 319.38 KB)

2.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคพท.ปี 62 จำนวน 2,681 อัตรา

ขอขอบคุณข้อมูลจากโครงการครูคืนถิ่น

: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพร.สพฐ.)