“สรุปทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน”

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
จาก วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอบคุณข่าวจาก:  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน