TrainFlix จับมือพันธมิตรมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมประชุมชี้แจงพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากรทางการศึกษาแบบ PLC

Trainflix หน่วยอบรมหลักสูตรครู ร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกับพันธมิตรมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ 

1 ก.ย.62 หน่วยอบรมหลักสูตรครู Trainflix เข้าร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมี ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของคุรุสภา” 

สำหรับบรรยากาศการประชุมฯ มีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำจากพันธิมิตรมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางหน่วยอบรมหลักสูตรครู Trainflix ได้จัดการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานแพลตฟอร์ม Trainflix ในหัวข้อ เรื่อง “รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการรายงานผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ” ให้กับผู้เข้าร่วมงานทดลองการใช้งานอีกด้วย

 

Trainflix แพลตฟอร์มสำหรับครูยุคใหม่ หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ ทลายทุกข้อจำกัดการเรียนรู้ รองรับทุกการใช้งานทั้งแบบ PC สมาร์ทโฟน และแท็บเลต

📍 “สมัครอบรมครูออนไลน์” Trainflix ได้ง่ายๆ รายละเอียด คลิก ➡️ https://bit.ly/2YrWGF1