บทเรียน e-PLC 2562

บทเรียนในโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC) ประจำปี 2562”

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

สนใจบทเรียนออนไลน์เพียง

——————————————————————————————-

Download Application : สำหรับการเรียนผ่านสมาร์ทโฟน 

——————————————————————————————-

Download Program : สำหรับการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์

——————————————————————————————-