10 สถิติจากรอบโลก ที่คุณไม่เคยศึกษาจากในห้องเรียนมาก่อน

1.ประเทศบังกลาเทศมีจำนวนประชากรมากกว่ารัสเซียเชื่อหรือไม่ว่าในประเทศเล็กๆ อย่างบังกลาเทศ มีจำนวนประชากรทั้งหมดมากกว่ารัสเซียซะอีก ซึ่งประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านคน ในพื้นที่น้อยกว่ารัสเซียถึง 116,000 เท่า

  1. บนโลกเรามีจำนวนดวงดาวที่น้อยกว่าจำนวนต้นไม้ทั้งหมดบนโลก

จากสถิติ พบว่าบนโลกเรามีต้นไม้อยู่ 3,000,000,000,000 ต้น ในขณะที่ดวงดาวบนทางช้างเผือกมีเพียง 400,000,000,000 ดวง

  1. ประชากรเด็กในประเทศเยอรมนีมีอัตราสัดส่วนน้อยที่สุดในโลก

ประชากรเด็กอายุ 0-14 ปีในเยอรมนีคิดเป็น 12% ในขณะที่เคนย่าประเทศในกลุ่มเดียวกันมีประชากรช่วงวัยนี้สูงถึง 40%

  1. Mary และ James เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

ตั้งแต่ปี 1917 ถึง 2016 ชื่อยอดฮิตที่ถูกตั้งมากที่สุดในโลกคือชื่อ Mary และ James มีคนใช้ชื่อ James มากถึง 5 ล้านคน และชื่อ Mary 3.5 ล้านคน ในขณะที่ชื่อ Justin เป็นชื่อลำดับที่ 38 ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม มีคนใช้ชื่อนี้เพียง 769,098 คนเท่านั้น

  1. จีนเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งทองคำ”รู้หรือไม่ว่ามีการค้นพบทองคำในประเทศจีนแต่ละปีมีจำนวนมากถึง 440 ตัน

 

  1. นับจากอดีต ถึงปัจจุบัน ประชากรโลกเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 22 เท่าประชากรทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 22 เท่า ตั้งแต่ปี 1000 (ประชากรในเดือนกรกฏาคมเท่ากับ 275,000,000 คน) ถึง ปี 2000 (ประชากรในเดือนกรกฏาคมเท่ากับ 6,145,006,989 คน)
  1. ตลอดช่วงชีวิต คนเราเดินรอบโลกเฉลี่ยคนละ 4.5 ครั้งโดยเฉลี่ยแล้วคนเราตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 80 ปี เดินเฉลี่ยตลอดชีวิตประมาณ 7,500 ก้าว/วัน รวมๆ แล้วเท่ากับ 180,000 กม./ช่วงชีวิต นักวิทยาศาสตร์จึงคำนวณ และได้ผลออกมาว่าจำนวนก้าวที่เราเดินสะสมทั้งหมดนี้รวมกันแล้ว คิดเป็นระยะทางเดินรอบโลก 4.5 ครั้ง/คน เลยทีเดียว

8.คนอเมริกันดูทีวีเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวันชาวอเมริกันใช้เวลาดูทีวีต่อวันเฉลี่ย 270 นาทีคิดเป็น 1/5 ของเวลาที่ใช้ทั้งหมดต่อวัน และตามมาติดๆ ด้วยสถิติของโปแลนด์ที่ประชากรดูทีวีต่อวันมากถึง 264 นาที

9.วันเสาร์ เป็นวันที่มีคนเกิดน้อยที่สุดในโลกจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์พบว่าวันที่มีคนเกิดมากที่สุดคือวันพฤหัสบดี คิดเป็น 12.8% และวันจันทร์คิดเป็น 11% ในขณะที่วันเสาร์เป็นวันที่มีคนเกิดน้อยที่สุดในโลก คิดเป็น 10% จากทั้งหมด

  1. 90% ของอีเมลล์เป็น Spam Mailอ้างอิงจาก Cisco พบว่ากว่า 90% ของอีเมลล์ เป็น Spam Mail ซะเป็นส่วนใหญ่