ต่อไปจะมาเนียนขานชื่อแทนเพื่อนเวลาครูเช็คชื่อไม่ได้ละนะ เพราะครูจะสามารถเช็คชื่อทุกคนพร้อมกันได้ ด้วยการกวาดสมาร์ทโฟนไปรอบห้องเพียงครั้งเดียว!

Plickers เป็นแอพฯ ที่ใช้สแกน AR Code เพื่อเพิ่มความเร็วและง่ายในการเก็บข้อมูลในห้องเรียน โดยนักเรียนจะมีกระดาษของตัวเองคนละใบที่มี ID ใช้ตอบคำถาม A, B ,C, D ได้ เวลาครูเช็คชื่อหรือถามคำถามเพื่อเก็บคะแนน ก็แค่ให้นักเรียนชูกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมา แล้วครูก็แค่เปิดแอพฯ สแกน ก็จะเห็นคำตอบแบบเรียลไทม์บนหน้าจอได้เลย และแอพฯ ก็จะเก็บไว้เป็นสถิติให้ด้วย ตอนนี้ก็มีบางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เริ่มเอาไปใช้ในห้องกันแล้ว

โหลดใช้ได้ที่ https://www.plickers.com

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://thematter.co/byte/classroom-app/32535