นายกฯ เยี่ยมชมผลงานแอปพลิเคชัน ECHO VE ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอาชีวะ

พล.อ.ประยุทธ์ได้รับชมการแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชัน ECHO VE โปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ โดยนายกฯ กล่าวว่า อยากให้นักเรียนอาชีวะฝึกพูดภาษาอังกฤษ อย่ากลัวฝรั่ง เพราะฝรั่งพร้อมที่จะเข้าใจเรา เราต้องช่วยกันพัฒนาตนเอง โดยวิธีการง่ายๆ คือ การดูหนัง อ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกพูดบ่อยๆ ให้เกิดความคุ้นเคย ส่วนตนเองจบโรงเรียนมายอมรับว่าไม่เก่งเรื่องภาษาแต่ก็พยายามที่จะพูด แต่เวลาเดินทางไปต่างประเทศก็มีล่ามช่วยเพราะต้องใช้ภาษาที่ถูกต้อง ภรรยาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็ได้สอนตน แต่ก็พูดได้ไม่มาก

อย่างไรก็ตาม การคิดแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการพยายามปรับปรุงแก้ไข รวมถึงกระทรวงอื่นๆ ด้วย ถือว่าเราได้ใช้อำนาจเท่าที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน

Message us