โครงการโรงเรียนต้นแบบกับติวฟรี (สพม.15 นราธิวาส-ปัตตานี)

#โอโอ้ปักษ์ใต้บ้านเรา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางทีมงานติวฟรี นำโดย คุณวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด คุณชนากรณ์ วงศ์ป้อง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโครงการติวฟรี ดอทคอม และคณะทีมวิทยากร ได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้แอปพลิเคชั่นติวฟรีในสถานศึกษา” ให้กับคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 15 (นราธิวาส – ปัตตานี) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้การสาธิตการใช้งานติวฟรี ทั้วระบบแอปพลิเคชั่น ออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งระดมสมองคุณครูถึงการนำติวฟรีไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอีกด้วย