การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางอคิตะเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสวิชา

629021104

จำนวน(ชั่วโมง)

20

อบรมแบบ

ออนไลน์

ราคา(บาท)

2,500

รายละเอียดหลักสูตร

การดำเนินการทำให้เมือง AKITA มีผลการประเมิน PISA เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศญี่ปุ่นและยังสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและเป็นทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย

สั่งซื้อบทเรียนนี้
แชร์ให้คนอื่น