ไม่ได้จบครู แต่อยากเป็นครู ต้องทำยังไง?

สำหรับท่านใดที่อยากเป็น “ข้าราชการครู” แต่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากหลักสูตรครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอักษรศาสตร์ หรือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ แต่อยากบรรจุเป็นครูอาชีพ ก็สามารถ “ทำได้” แต่จะมีขั้นตอนเพิ่มเติม ดังนี้

หากไม่ได้สมัครครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
–  สมัคร “ครูอัตราจ้าง ตามโรงเรียน” หรือ “ลูกจ้างเขต” เพื่อทำสัญญาการเป็นครูในโรงเรียน
–  ทางโรงเรียนจะส่งเรื่องให้คุรุสภา ทำใบขออนุญาตสอนชั่วคราว
–  จากนั้นก็ไปสมัครเรียน “หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” หรือ ป.บัณฑิต ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา”
–  เมื่อจบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จึงจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู โดยทางมหาวิทยาลัยจะส่งเรื่อง

ให้กับ “คุรุสภา” เพื่อออกใบประกอบฯ

หากสมัครครูในสาขาวิชาที่ “ขาดแคลน”
–  ตรวจสอบ และสมัครสอบในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (ในสังกัด สพฐ. สพม. กศจ.) หากตรงกับวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
–  หากสอบได้ จะต้องสมัครเรียน “หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” หรือ ป.บัณฑิต เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

สำหรับท่านใดที่จบสาขาอื่นๆ แต่ต้องการเป็นครู จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยสามารถสอบถามไปที่ คุรุสภา หรือ
สํานักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก:  www.dek-d.com