เปิดโครงการ “ผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสาร เพื่อก้าวสู่อาชีพ”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสาร เพื่อก้าวสู่อาชีพ” เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพ โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

Message us